1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

nod(r)e: nom m. i f.  Punt de trobada generador de pensament, aprenentatge, creativitat i comunicació.